Organiziranje i praćenje financijskih transakcija ukupnog poslovanjaPOT sustav omogućuje ažurni pregled i izvještavanje u najkraćem roku

Elementi:

Baza podataka za evidentiranje financijskih transakcija;

Organiziranje vezane financijske dokumentacije;

Analitika- projektna, po kontima, vremenskim razdobljima i drugim kriterijima

SVRHA: osigurava ažurno i precizno financijsko poslovanje, uvid u prihode i rashode, detaljno praćenje potrošnje i stanja po proračunskim linijama, analitiku financijskih podataka, pravovremeno planiranje, izvještavanje u realnom vremenu; skraćuje proces izrade analiza i financijskih izvještaja; rezultira s detaljnim podacima prema odabranim kriterijima za svaki oblik izvještavanja.

Usluge:

Unaprjeđenje IT podrške putem novog softvera (MS Office, Office 365)

Izrada baze za evidenciju transakcija;

Izrada vezane evidencije dokumentacije;

Pregled kriterija za analizu

Izrada alata za analizu prema potrebama naručitelja: projektni proračuni, interne informacije, temeljima knjiženja

 

Opis procesa:

ZM  izrađuje alate baze podataka;

ZM pruža asistenciju pri nabavci i instalaciji besplatnog/subvencioniranog uredskog softvera (MS Office, Office 365) za postavljanje evidencija na cloud.

Naručitelj unosi podatke iz svoje evidencije;

ZM u suradnji s naručiteljem definira kriterije za analizu

Sukladno kriterijima ZM izrađuje alate tj. organizira analizu podataka i oblikuje izvještajne formate

ZM daje upute o korištenju osnovne evidencije i alata za analizu  putem priručnika,  osnovne obuke i tjednim konzultacijama tijekom 2 mjeseca;

Nakon isporuke alata i osnovne obuke ZM  osigurava tjednu podršku u trajanju do pola sata tijekom 2 mjeseca

Dodatno po potrebi ZM daje tehničku podršku za održavanje baze podataka i analitičkih alata kao i upute za korekcije i korištenje.

 

Cijena

Cijena paketa varira ovisno o ostvarenim prihodima naručitelja u prethodnoj godini i definira se sljedećim koeficijentima:

  • 1,00 za promet do 1.500.000 kn
  • 1,2 za promet od  1.500.001 kn do 3.000.000kn;
  • 1,4 za promet iznad 3.000.001 kn

Izrada i ustupanje alata s osnovnom obukom:

6.000 kn

Dodatne jednokratne usluge:

Tehnička podrška: popravak alata - 200 kn

Dodatna informiranja i upute (trajanje do 30 minuta) – 300 kn.

 

Organiziranje i praćenje financijskih transakcija ukupnog poslovanja

POT sustav omogućuje ažurni pregled i izvještavanje u najkraćem roku.