Pametne radne liste zaposlenika– PLIP

Prikladne su za praćenje potrošnje sati po projektima.

Evidentiraju dnevnu potrošnju, mjesečni postotak utroška sati i utrošak sredstava u odnosu na odobreno

SVRHA: alati omogućuju lakše praćenje utroška rada svih zaposlenika u organizaciji/ projektu; praktičan su alat za mjesečno izvještavanja o obavljenom radu svakog zaposlenika  - radne liste za svaki mjesec rada su pripremljene; informiraju zaposlenike o planiranim udjelima rada po aktivnosti odnosno liniji proračuna.

Usluge:

Pregled planiranih sati u okviru projektnih obveza po zaposleniku. Izrada plana utroška vremena u projektnom periodu.

Izrada mjesečnih radnih lista

 

Opis procesa:

Naručitelj daje na uvid ZM plan aktivnosti i odobreni proračun.

ZM izrađuje plan utroška vremena i sredstava za zaposlenika u projektu po mjesecima provedbe.

ZM izrađuje obrasce radnih lista za mjesece provedbe projekta koje sadrže i podatke iz plana.

ZM daje obuku i pisane upute za korištenje obrazaca i analize utroška sati i sredstava.

Naručitelj unosi svoje podatke u radne liste, ažurira i koristi ih nadalje u praćenju rada po projektu.

Dodatno naručitelj  može zatražiti tehničku podršku za korištenje ili ispravke.

 

Cijena

Cijena se određuje za paket do 10 radnih pozicija unutar jednog projekta maksimalnog trajanja od 12 mjeseci uz doplatu za dulje trajanje (50% cijene)

Iznos do 12 mjeseci 3.000, 00 kn

Svakih daljnjih 12 mjeseci 50% cijene.

Dodatna tehnička podrška osigurana je tijekom trajanja projekta, a dodatno se naplaćuje 150 kn po intervenciji.