Organiziranje i praćenje financijskih transakcija ukupnog poslovanjaPOT sustav omogućuje ažurni pregled i izvještavanje u najkraćem roku

Elementi:

Baza podataka za evidentiranje financijskih transakcija;

Organiziranje vezane financijske dokumentacije;

Analitika- projektna, po kontima, vremenskim razdobljima i drugim kriterijima

SVRHA: osigurava ažurno i precizno financijsko poslovanje, uvid u prihode i rashode, detaljno praćenje potrošnje i stanja po proračunskim linijama, analitiku financijskih podataka, pravovremeno planiranje, izvještavanje u realnom vremenu; skraćuje proces izrade analiza i financijskih izvještaja; rezultira s detaljnim podacima prema odabranim kriterijima za svaki oblik izvještavanja.

Opširnije …

Izrada ugovora o radu i aneksa - UORA

Alat olakšava unos promjenjivih varijabli u podloge za izradu ugovora o radu i aneksa ugovora o radu

SVRHA

Na temelju pripremljene podloge teksta ugovora i aneksa jednostavnim postupkom se podaci iz baze podataka unose u svaku seriju ugovora o radu ili aneksa ugovoru.

Alat omogućuje pregled svih važnih informacija o zapošljavanju, ubrzavaju postupak izrade ugovora, smanjuju mogućnost greški u izradi ugovora i aneksa.

Opširnije …

Pametne radne liste zaposlenika– PLIP

Prikladne su za praćenje potrošnje sati po projektima.

Evidentiraju dnevnu potrošnju, mjesečni postotak utroška sati i utrošak sredstava u odnosu na odobreno

SVRHA: alati omogućuju lakše praćenje utroška rada svih zaposlenika u organizaciji/ projektu; praktičan su alat za mjesečno izvještavanja o obavljenom radu svakog zaposlenika  - radne liste za svaki mjesec rada su pripremljene; informiraju zaposlenike o planiranim udjelima rada po aktivnosti odnosno liniji proračuna.

Opširnije …

Izrada detaljne evidencije utroška vremena i sredstava za rad – BAR

Alat omogućuje detaljno praćenje potrošnje sredstava i vremena za plaće. Prikladan je za organizacije s višestrukim izvorima financiranja zaposlenika.

SVRHA – alati omogućuju uvid u trenutno stanje po zaposlenicima, projektnim linijama, projektnim proračunima, utrošenom vremenu. Omogućuju pravovremene prilagodbe proračuna, kontrolu trošenja sredstava i organiziranje zaposlenika.

Opširnije …

  • Strateško planiranje
  • Evaluacije projekata i programa
  • Izobrazba po specifičnim temama iz području rada organizacija civilnog društva i upravljanja projektnim ciklusom
  • Izrada internih dokumenata organizacija civilnog društva: pravilnici, upute, sistematizacija radnih mjesta, radne procedure

Cijena se određuje po predviđenom trajanju rada uz prateće troškove.

Opširnije …
That's All